1 thg 3, 2009

VERSA P8000

NEC - Notebook - VERSA P8000Card Reader

Description

Version

Operating System

Date

RICOH SD/MM Card and Memory Stick driver

1.03.13.03

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008Keyboard

Description

Version

Operating System

Date

NEC Keyboard Driver

10.2.7.1

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008Modem

Description

Version

Operating System

Date

Agere Systems Soft Modem

2.1.37.7

Microsoft® Windows® XP SP2

7/9/2008Mouse

Description

Version

Operating System

Date

NEC VersaGlide Driver

5.4.906.10

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008Network

Description

Version

Operating System

Date

RTL8139/810x/8169/8110 all in one NDIS Driver

5.612.0413.2004

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008Sound

Description

Version

Operating System

Date

Sound Max audio driver

0.4.10.1998

Microsoft® Windows® XP SP2

7/9/2008Video

Description

Version

Operating System

Date

ATI MOBILITY RADEON 9100 IGP

6.14.10.6458

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008Wireless LAN

Description

Version

Operating System

Date

UGJZ Network Adapter

3.1.2.7

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008

----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories