1 thg 3, 2009

VERSA A2300

NEC - Notebook - VERSA A2300Card Reader

Description

Version

Operating System

Date

RICOH Memory Stick driver

6.00.01.10

Microsoft® Windows Vista™

7/18/2008

RICOH SD/MM Card and Memory Stick driver

1.00.02.05

Microsoft® Windows® XP SP2

7/18/2008Chipset

Description

Version

Operating System

Date

ATI SMBus device

5.10.1000.5

Microsoft® Windows® XP SP2

7/18/2008Keyboard

Description

Version

Operating System

Date

MFKB drivers

10.2.15.0

Microsoft® Windows® XP SP2

6/30/2008Modem

Description

Version

Operating System

Date

Agere Systems HDA Modem

2.1.63

Microsoft® Windows® XP SP2

6/30/2008

Agere Systems HDA Modem

2.1.75

Microsoft® Windows Vista™

7/18/2008Mouse

Description

Version

Operating System

Date

NEC Versa Glide Driver

7.0.901.7

Microsoft® Windows Vista™

7/18/2008

RICOH SmartMedia/XD driver

1.00.02.08

Microsoft® Windows® XP SP2

6/30/2008Network

Description

Version

Operating System

Date

Realtek RTL8169/8110 Family PCI Gigabit Ethernet NIC

6.188.1207.2006

Microsoft® Windows Vista™

7/18/2008Sound

Description

Version

Operating System

Date

Realtek High Definition Audio

5.10.0.5257

Microsoft® Windows® XP SP2

6/30/2008Video

Description

Version

Operating System

Date

ATI Radeon Xpress 1100

8.262.0.0

Microsoft® Windows® XP SP2

7/18/2008

ATI Radeon Xpress 1100

8.31.100.321

Microsoft® Windows Vista™

7/18/2008Wireless LAN

Description

Version

Operating System

Date

Atheros NTX86 Wireless LAN device driver

7.2.0.93

Microsoft® Windows Vista™

7/18/2008

Atheros AR5001 Wireless Network Adapter

4.2.2.14

Microsoft® Windows® XP SP2

7/18/2008

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories