24 thg 2, 2009

C1320D

LifeBook® C Series model C1320D
Windows XP Compatible Drivers
Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Application Panel V4.42862KBOriginal  -  
  Audio-HD V5.10.00.512412841KBOriginal  -  
  Chipset V6.1.0.10082646KBOriginal  -  
  FlashAid V3.01164KBOriginal  -  
  Fujitsu Extension Driver V1.0.0.01166KBOriginal  -  
  LAN V8.22.1.01514KBOriginal  -  
  Media Slot V1.0.3.72955KBOriginal  -  
  Modem-HDA V2.1.54.2891KBOriginal  -  
  Pointing Device V7.10.13.04592KBUpdated  -  
  SATA V4.7.0.6815314KBOriginal  -  
  Video V6.14.10.42673760KBOriginal  -  
  WLAN (Atheros) V5.0.0.1078893KBUpdated  -  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories