1 thg 3, 2009

Versa C200 for CG13

Driver
Sound Realtek ALC201 audio (WDM) driver
 • Operating System : WinMe/Win2000/WinXP
 • Version : 5.10.0.5050.A
  Realtek ALC201 audio driver (full installation)
  • Operating System : Windows NT4/9x/Me/2000/XP
  • Version : 5.10.0.5050
   Mouse Synaptics touchpad driver
   • Operating System : WinXP
   • Version : 7.0.5.0
    Scroll bar driver
    • Operating System : WinXP
    • Version : 5.0.2195.1
     Modem SLA56K modem driver
     • Operating System : WinXP
     • Version : 3.20.03NB2
      SLA56 modem driver
      • Version : 3.20.03NA
       Video Component Pro Savage DDR drivers
       • Operating System : WinXP
       • Version : 13.93.65
        Network Via VT6103/5 Rhine III drivers
        • Version : 1.0
        • Operating System : WinXP
         Wireless LAN driver for WLL070 - Versa C200
         • Version : 3.00
         • Operating System : WinXP
          Chipset VIA AGP bus driver
          • Operating System : WinXP
          • Version : 4.20A
           VIA Chipset drivers v1.70A
           • Operating System : WinXP
           • Version : 1.70A
            Multi Media ENE card reader driver
            • Operating System : WinXP
            • Version : 1.04.52

            Không có nhận xét nào:

            Đăng nhận xét

            Categories