1 thg 3, 2009

NEC Versa M160

Bios/firmware
System BIOS BIOS for Versa M360/M160
 • Version : 3A25
 • Operating System : WinXP
  BIOS for Versa M360/M160
  • Version : 3A27
  • Operating System : WinXP
   BIOS for Versa M360/M160
   • Version : 4A08
   • Operating System : Windows VISTA
    Driver
    Sound Audio driver - Versa M160 and M360
    • Version : 6.14.10.4543
    • Operating System : Win2000
    • Operating System : WinXP
    • Operating System : WinXP 64
     Audio driver - Versa M160 and M360
     • Version : 6.0.1.5361
     • Operating System : Windows Vista
      Mouse Touch Pad driver - Versa M160 and M360
      • Version : 8.3.0.0
      • Operating System : WinXP
       Touch Pad driver - Versa M160 and M360
       • Version : 9.0.2.0
       • Operating System : Windows Vista
        Modem Modem driver - Versa M160 and M360
        • Version : 2006.2.1.75
        • Operating System : Windows Vista
         Modem driver - Versa M160 and M360
         • Version : 2.1.63.0
         • Operating System : WinXP
          Video Component Video driver - Versa M160 and M360
          • Version : 6.14.10.4543
          • Operating System : WinXP
          • Operating System : Win2000
           Video driver - Versa M160 and M360
           • Version : 7.14.10.1151
           • Operating System : Windows Vista
            Network Fast Ethernet LAN driver - Versa M160
            • Version : 5.639.118.2006
            • Operating System : WinXP
             Intel Wireless LAN driver - Versa M160 and M360
             • Version : 10.1.0.15
             • Operating System : WinXP
              QCom Wireless LAN driver - Versa M160 and M360
              • Version : 1.0.43.3
              • Operating System : WinXP
               QCom Wireless LAN driver - Versa M160 and M360 after vista downgrade
               • Version : 1.2.2.0
               • Operating System : WinXP
                Chipset Chipset driver - Versa M160 and M360
                • Version : 7.0.0.1020
                • Operating System : Win2000 SP4
                • Operating System : WinXP SP2
                • Operating System : WinXP64
                • Operating System : Win2003 SP1
                • Operating System : Win2003 64
                 Chipset driver - Versa M160 and M360
                 • Version : 8.2.0.1012
                 • Operating System : Windows Vista
                  Multi Media Card Reader driver - Versa M160 and M360
                  • Version : 6.00.01.08
                  • Operating System : Windows Vista
                   Card Reader driver - Versa M160 and M360
                   • Version : 1
                   • Operating System : WinXP
                    Peripheral Finger Print Board driver - Versa M160 and M360
                    • Version : 8.3.0.0
                    • Operating System : WinXP
                     Finger Print Board driver and Protector Suite 56
                     • Version : 9.2
                     • Operating System : XP, Vista
                      Utility
                      Network Network name replication patch
                      • Version : 1.0

                      Không có nhận xét nào:

                      Đăng nhận xét

                      Categories