1 thg 3, 2009

Nec Generation N3000

Bios/firmware
System BIOS BIOS for Nec Generation N3000
 • Version : BIOS 108
 • Operating System : WinXP/Vista
  Driver
  Sound Audio drivers Nec Generation N3000
  • Version : 6.0.1.5672
  • Operating System : Xp, Vista
   Mouse touchpad drivers Nec Generation N3000
   • Version : 10.0.12.0
   • Operating System : Vista
    touchpad drivers Nec Generation N3000
    • Version : 10.0.12.0
    • Operating System : Xp
     Modem Modem drivers Nec Generation N3000
     • Version : 6.12.06
     • Operating System : Vista
      Modem drivers Nec Generation N3000
      • Version : 6.12.05
      • Operating System : Xp
       Keyboard Hotkey drivers Nec Generation N3000
       • Version : 1
       • Operating System : Vista
        Hotkey drivers Nec Generation N3000
        • Version : 1
        • Operating System : Xp
         Harddisk AHCI drivers Nec Generation N3000
         • Version : 5.1.1039.3030
         • Operating System : Xp, Vista
          Compact Card Reader drivers Nec Generation N3000
          • Version : 3.00.07
          • Operating System : Xp, Vista
           Video Component Video drivers Nec Generation N3000
           • Version : 7.14.10.5140
           • Operating System : Vista
            Video drivers Nec Generation N3000
            • Version : 6.14.10.3830
            • Operating System : Xp
             Network Network drivers Nec Generation N3000
             • Version : 2.1.1039.1110
             • Operating System : Xp, Vista
              Wireless drivers Nec Generation N3000
              • Version : 5.1116.1226.2007
              • Operating System : Xp, Vista
               General All drivers package for Nec Generation N3000
               • Version : 1
               • Operating System : XP32, XP64, VISTA32, VISTA64
                Multi Media Webcam drivers Nec Generation N3000
                • Version : 6.32.710.1
                • Operating System : Xp, Vista
                 Utility
                 Network Network name replication patch
                 • Version : 1.0
                 • Operating System : XP

                 Không có nhận xét nào:

                 Đăng nhận xét

                 Categories