24 thg 2, 2009

C2330

LifeBook® C Series model C2330
Windows XP Compatible Drivers
Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Application Panel V4.32779KOriginal  -  
  Audio V6.14.1.3900rB1738KOriginal  -  
  Chipset V4.30.10062346KOriginal  -  
  HotKey V2.301078KOriginal  -  
  LAN V5.512.206.20041759KOriginal  -  
  Modem V2.1.38.0762Original  -  
  Pointing Device V5.6.401.31670KOriginal  -  
  SD Card / Memory Stick V1.1.7.21426KOriginal  -  
  Video V6.14.10.36914506KOriginal  -  
  Video - Intel 82xGM V6.14.10.43033783KBUpdated  -  
  WLAN - Intel 2200 & 2915 V9.0.4.2688.1 MBUpdated  -  
  WLAN Intel 2200BG V9.0.0.6027629KOriginal  -  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories