24 thg 2, 2009

C2220

LifeBook® C Series model C2220
Windows XP Compatible Drivers
Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Application Panel V2.1.13.02.9 MBOriginal  -  
  Audio V5.10.00.36961.5 MBOriginal  -  
  HotKey V1.211.1 MBOriginal  -  
  LAN V505.1004.20021.9 MBOriginal  -  
  MMB V1.0.4.03.1 MBOriginal  -  
  Media Slot V1.0.7.44407KUpdated  -  
  Modem V2.1.21689 MBOriginal  -  
  PCMCIA V5.1.2600.02.0 MBOriginal  -  
  Touch Pad V5.3.401.6717 KBOriginal  -  
  Video V6.14.01.631621 MBOriginal  -  
  WLAN (Atheros) V5.0.0.1078893KBUpdated  -  
  WLAN - Broadcom V4.100.15.515.1 MBUpdated  -  


Windows 2000 Compatible Drivers

Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Application Panel V2.1.13.02.9 MBOriginal  -  
  Audio V5.10.00.36961.6 MBOriginal  -  
  Battery Aid V1.201.4 MBOriginal  -  
  Intel SpeedStep V5.52.164.01.3 MBOriginal  -  
  LAN V5.505.1004.20021.9 MBOriginal  -  
  MMB V1.0.4.03.1 MBOriginal  -  
  Media Slot V1.0.7.44407KUpdated  -  
  Modem V2.1.21690 KBOriginal  -  
  PCMCIA V5.00.2183.12.0 MBOriginal  -  
  Touch Pad V5.3.401.5688 KBOriginal  -  
  USB 2.0 V5.1.2600.0148 KBOriginal  -  
  Video V6.14.01.629221 MBOriginal  -  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories