24 thg 2, 2009

B3020D

LifeBook® B Series model B3020D
Windows XP Compatible Drivers
Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Alps TouchPad V5.4.402.51772KOriginal  -  
  Application Panel V4.3.0.02911KOriginal  -  
  Audio V5.10.00.51703985KOriginal  -  
  Chipset V4.30.10062468KOriginal  -  
  Fujitsu FlashAid 3.0a1129KUpdated  -  
  HotKey V2.1.0.01269KOriginal  -  
  LAN V5.505.1004.20021866KOriginal  -  
  Modem V2.1.32.0855KOriginal  -  
  Modem V.92 V2.1.32.0855KRecommended  -  
  Security Panel V1.2.0.02122KOriginal  -  
  Touch Panel V1.0.1.2473KOriginal  -  
  Touch Panel V1.0.1.4356KRecommended  -  
  Video V6.14.10.35534542KOriginal  -  
  Video - Intel 82xGM V6.14.10.43033783KBUpdated  -  
  WLAN (Atheros) V5.0.0.1078893KBUpdated  -  


Windows 2000 Compatible Drivers

Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Alps TouchPad V5.4.402.51770KOriginal  -  
  Application Panel V4.3.0.02911KOriginal  -  
  Audio V5.10.00.51703985KOriginal  -  
  BatteryAid V1.261533KOriginal  -  
  Chipset V4.30.10062468KOriginal  -  
  Intel SpeedStep V2.1.0.01094KOriginal  -  
  Modem V2.1.32.0855KOriginal  -  
  Modem V.92 V2.1.32.0855KRecommended  -  
  Security Panel V1.2.0.02122KOriginal  -  
  TouchPanel V1.0.1.2473KOriginal  -  
  USB Floppy V5.00.2183.1175KOriginal  -  
  Video V6.14.10.35534542KOriginal  -  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories