24 thg 2, 2009

B2630

LifeBook® B Series model B2630
Windows XP Compatible Drivers
Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Audio V5.10.0.71981.2 MBOriginal  -  
  Fujitsu HotKey Utility 1.211.3 MBOriginal  -  
  LAN V5.505.10042.0 MBOriginal  -  
  LifeBook Application Panel V2.1.13.03.0 MBOriginal  -  
  Modem V2.1.21689 KBOriginal  -  
  Security Application Panel V2.1.13.02.7 MBOriginal  -  
  TouchPanel Calibration Utility V1.9.3.8276 KBOriginal  -  
  Video V6.14.01.629226 MBOriginal  -  
  WLAN - Intersil V3.0.42.2MBUpdatedview
  Wireless LAN V1.7.441.6 MBOriginal  -  


Windows 2000 Compatible Drivers

Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Audio V5.10.0.71981228kOriginal  -  
  Fujitsu Battery Aid V1.261,392kOriginal  -  
  Intel SpeedStep V1.11,257kOriginal  -  
  LAN V5.051,949kOriginal  -  
  LifeBook Application Panel V4.3.0.12,904kOriginal  -  
  Modem V2.1.21.0689kOriginal  -  
  Security Application Panel V1.2.0.22,747kOriginal  -  
  TouchPanel Calibration Utility V1.9.3.8276kOriginal  -  
  USB FDD V5.0.2183.136kOriginal  -  
  Video V6.14.1.629225,653kOriginal  -  
  WLAN - Intersil V3.0.42.2MBUpdatedview
  Wireless LAN V1.7.43.01,571kOriginal  -  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories