24 thg 2, 2009

A3040

LifeBook® A Series model A3040
Windows XP Compatible Drivers
Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Audio HD V5.10.0.5169A18946KOriginal  -  
  Chipset V5.10.1000.53724KOriginal  -  
   Fujitsu HotKey V2.6.0.01244KOriginal  -  
  Fujitsu LifeBook Panel V4.5a2903KOriginal  -  
  Fujitsu System Extension V1.201207KOriginal  -  
  LAN V8.39.1.01619KOriginal  -  
  Media Slot V2.32.011832KOriginal  -  
  Modem HD V2.1.57.9934KOriginal  -  
  Pointing Device V5.6.401.31838KOriginal  -  
  Processor V1.2.2.23432KOriginal  -  
  Video V8.181.0.030756KOriginal  -  
  WLAN (Atheros) V5.0.0.1078893KBUpdated  -  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories