24 thg 2, 2009

C2310

LifeBook® C Series model C2310
Windows XP Compatible Drivers
Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Application Panel V4.3.0.02916KOriginalview
  Audio V6.14.1.39001862KOriginalview
  Chipset V4.30.10052471KOriginalview
  HotKey V2.2.0.01273KOriginalview
  LAN V5.505.1004.20021873KOriginalview
  Memory Card Bus V1.01.07.021548KOriginalview
  Modem V2.1.34.0872Originalview
  Pointing V5.4.402.71644KUpdated  -  
  Pointing Device V5.4.402.61772KOriginalview
  Video V6.14.10.36914632KOriginalview
  WLAN - Intel 2200 & 2915 V9.0.4.2688.1 MBUpdated  -  
  WLAN Intel 2200 BG V8.0.12.90009551KOriginalview

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories